Mitä teemme

Asiakaskokemus ei muutu kilpailueduksi yhdellä projektilla, mutta jostain työ on aloitettava. Futurelab Finland tarjoaa ratkaisuja neljällä palvelualueella, strategiatyöstä, palvelumuotoilun ja ihmisten kautta mittaamiseen. Muutostyö voidaan käynnistää johdon kanssa tai yhteistyössä suoraan eturivin tekijöiden kanssa.

Asiakaskokemus syntyy isoista linjauksista ja pienistä jokapäiväisistä päätöksistä.

b

Strategia

Lukeeko yrityksenne strategiassa muodossa tai toisessa ”asiakaskokemus”?

Miten tämä tahtotila muuttuu konkretiaksi?

Futurelab Finland on auttanut useita top-50 yrityksiä kiteyttämään strategian ja rakentamaan konkreettisen kehityspolun kilpailuedun rakentamiseksi.

 • Asiakasluotaukset
 • Futurelab360-nykytila analyysi
 • FutureCX- strategiamalli
 • Asiakaslupausten muotoilu
 • CX Roadmap
 • Agile CX
 • Asiakaskokemuksen visio

Ihmiset

Tilinpäätös kertoo eilisen, asiakkaat nykytilanteen ja henkilökunta näyttää tulevaisuuden.

Siksi autamme yrityksiä rakentamaan asiakaskeskeistä yrityskulttuuria, joka lunastaa strategian ja rakentaa pysyvää kilpailuetua.

 • Workshopit organisaation eri tasoilla
 • Koulutusohjelmat
 • Sisäiset muutosohjelmat
 • Videovalmennukset
 • Muutosagenttien valmennus
 • Tunnelmamuotoilu
 • Henkilöstökokemus

Palvelumuotoilu

Onko asiakaskokemuksen kehittäminen liiketoimintaa vai ”eteeristä höttöä”?

Taloudellisia tuloksia voidaan saavuttaa jos kehittäminen on asiakaskeskeistä, mutta ennen kaikkea riittävän yksityiskohtaista.

Yleinen ”asiakas on tärkeä” höpinä ei riitä, vaan muutoksen täytyy näkyä asiakkaan ostokäyttäytymisen ymmärtämisenä ja siihen perustuvana toimintatapojen ja ratkaisujen uudistamisena.

 • Palvelumuotoilu
 • Muistijälkien muotoilu
 • Ratkaisujen tuotteistaminen
 • Liiketoimintakonseptit

Mittaaminen

Mistä tiedetään, onko strateginen tahtotila muuttunut asiakaskeskeisemmäksi toiminnaksi?

Se vaatii oikeiden mittareiden valintaa ja asiakaskokemuksen ymmärtämisen kannalta oikeanlaista mittaamista.

Lisäksi on syytä rakentaa business case, joka konkretisoi saavutettavat hyödyt.

 • Mittausmallit
 • Nykymallin analyysi
 • Mittausmallin suunnittelu
 • Mittausmallin jalkautus
 • Net Promoter Score
 • Customer Effort Score
 • Futurelab 3D-malli
 • PSDIME

Yhteystiedot