MEISTÄ

Tieteellinen tausta, käytännönläheiset metodit: kokeneet asiantuntijamme löytävät ratkaisut yksittäisiin kipukohtiin ja kulkevat rinnallasi yrityskulttuuriin murroksessa.

Kari Korkiakoski

Toimitusjohtaja, Partner

  • Twitter logo
  • LinkedIn logo

Kokemus

Kari Korkiakoski on on halunnut katsoa ajan ilmiöitä ja yritysmaailmaa laaja-alaisesti. Siksi hän on tehnyt lähes koko työuransa ns. toimistomaailmassa niin markkinoinnin kuin digitalisaation parissa. Kari haluaa rohkeasti haastaa asiakkaita ja tuo kaikissa tilaisuuksissa asiakkaan äänen mukaan palavereihin.

Konsultoinnin lisäksi Kari on ollut perustamassa uusia yrityksiä, joista on Pohjoismaissa toimiva verkkokauppa ja toinen uudistaa taloushallinnon palveluita. Näiden lisäksi Kari on ollut useiden eri yritysten hallituksissa tuomassa asiakkaan ääntä mukaan päätöksentekoon.

Sanottua

"Minun tärkein tehtävä on tuoda asiakkaan ääni niihin yrityksiin ja organisaatioihin, joissa halutaan muuttaa toimintaa asiakaskeskeisempään suuntaan. Suurimpia esteitä ovat kulttuuri ja siiloutuminen. Tämä vaatii rohkeutta haastaa toimeksiantajat!"

Tiesitkö, että

Kari on pitänyt omaa blogiaan jo vuodesta 2009. Blogissaan Kari käsittelee niin asiakaskokemusta, digitalisaatioon liittyviä asioita sekä muita häntä kiinnostavia teemoja.

Pasi Brusi

Seniorikonsultti, Partner

  • Twitter logo
  • LinkedIn logo

Kokemus

Pitkä kokemus myynti- ja markkinointijohdon tehtävistä sekä johtoryhmätyöskentelystä eri yrityksissä auttaa ymmärtämään yrityksen eri funktioiden (esim. asiakaspalvelu) roolia osana asiakaskokemusta. Tätä tukee syvällinen osaaminen asiakkuuksien johtamisesta, markkinoinnista, kanta-asiakasohjelmista sekä niihin liittyvistä teknologioista ja analytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista.

Yli kymmenen vuoden työkokemus teleoperaattoreiden palveluksesta on antanut hyvät valmiudet ymmärtää digitalisaation merkitystä ja mahdollisuuksia asiakaskokemuksen kehittämisessä. Kiinnostus uusiin teknologioihin sai ryhtymään välillä myös digital signage -alan yrittäjäksi, mikä yrityskaupan myötä loi pysyvän kiinnostuksen myös innovointia ja start-up -maailmaa kohtaan.

Sanottua

“Asiakaskokemuksen kehittämisessä mielestäni parasta on se, että se koskee yrityksen kaikkia toimintoja. Jotta asiakaskokemusta voi kehittää, on ymmärrettävä esimerkiksi kuinka asiakaspalvelu ja myyntiorganisaatio keskimäärin toimivat, miten markkinointia tehdään tai millaista tietoa asiakkaista tarvitaan muutoksen tueksi. Näin varmistetaan, että asiakaskokemuksen kehittäminen ei jää liian teoreettiselle tasolle. Konkretiaan liittyy usein myös yrityksen liiketoiminnan kehittäminen ja uusien palveluiden innovointi, mitä on aina erityisen mielenkiintoista tehdä.”

Tiesitkö, että

Lumisina talvina kotipihan lumityöt ovat sopiva "treeni" arjen keskellä, mutta aikaa kuluu talvisin myös hiihdon ja laskettelun parissa. Kesäisin Pasin löytää joskus myös golfkentältä tai kotoa/ kesämökiltä pihatöiden parista (kaikki, missä saa käyttää moottorisahaa on erityisen mukavaa puuhaa...).

Anna-Maija Tanninen

Seniorikonsultti, Partner

  • LinkedIn logo

Kokemus

Anna-Maija on asiakaskokemuksen kehittämisen ammattilainen ja suhtautuu asiakaskokemukseen intohimolla. Hän on työskennellyt asiakaskokemuksen kehittämisen parissa vuodesta 2011 lähtien, sekä johdon konsulttina että asiakaskokemuksen strategisen kehitysohjelman vetäjänä KONEella.
Anna-Maijan ydinosaamista on viedä asiakaskokemus yrityksen strategiasta käytäntöön. Anna-Maijan vahvuuksia ovat systemaattinen lähestyminen asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä käytännön kokemuksen tuoma konkretia ja ymmärrys asiakasorganisaatioiden arjesta muutosten jalkauttamisessa.
Työssään KONEen strategisen asiakaskokemusohjelman vetäjänä vuosina 2012–2016 Anna-Maija vastasi asiakaskokemuksen mittausmallin ja niitä tukevien toimintatapojen kehittämisestä ja käyttöön ottamisesta.

Sanottua

“Asiakaskokemus on minulle enemmän kuin ammatti – suhtaudun asiakaskokemuksen kehittämiseen intohimolla ja kehitän myös omaa osaamistani jatkuvasti alaan liittyen. Uskon, että menestyminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttää rohkeita, strategisia valintoja asiakkaiden nostamiseksi liiketoiminnan keskiöön.“

Tiesitkö, että

Anna-Maija on koulutukseltaan yhteiskuntatieteilijä ja kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä laajasti. Opinnot Pariisissa ja harjoittelujakso Brysselissä 2000-luvun puolivälissä ovat jättäneet lähtemättömän jäljen Anna-Maijaan ranskalaisen ruuan, viinin ja kulttuurin suurena ystävänä.

Viljami Hoffrén

Konsultti

  • Twitter logo
  • LinkedIn logo

Kokemus

Viljami on asiakaskokemuksen kehittämisen tulevaisuuden huippuosaaja, jota ajaa eteenpäin palava halu kehittyä alan asiantuntijana. Hän edistää yhä parempien asiakaskokemusten luomista Futurelabin tiimin tuoreena vahvistuksena sekä käynnistyneessä väitöskirjatutkimuksessaan.

Viljami on syventynyt erityisesti asiakaskokemuksen strategiseen johtamiseen, organisaation kyvykkyyksien luomiseen sekä muutoksen edistämiseen läpi koko yrityksen. Ehdottomana vahvuutena onkin kokonaisvaltainen lähestymistapa asiakaskokemuksen kehittämiseen. Näkemyksiään ja havaintojaan hän vie päivittäin käytäntöön Futurelabin monipuolisissa asiakasprojekteissa. Käytännön kokemusta asiakaskokemuksen kehittämisestä ja mittamisesta löytyy myös rakennusalan haastavasta toimintakentästä.

Sanottua

“Uskon vahvasti asiakaskokemukseen keskeisenä kilpailuedun lähteenä nykypäivän globaaleilla ja nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Vain yritysten dynaamiset kyvykkyydet vastata herääviin asiakastarpeisiin, alati nouseviin odotuksiin sekä muuttuviin tottumuksiin voivat taata menestymisen tulevaisuudessa.”

Tiesitkö, että

Maatalousyrittäjänä Viljami pitää myös osaltaan huolta kotimaisen ruuan saatavuudesta. Opinnot ja halu ymmärtää maailmaa ovat puolestaan vieneet seikkailuihin ympäri Kaakkois-Aasiaa, Eurooppaa ja muuta maailmaa. Monipuolinen tausta antaa tuoreita näkökulmia ja auttaa toimimaan tilanteessa kuin tilanteessa.