Asiakkaan aikakausi on konkretisoitunut kirjaksi

Futurelabin Kari Korkiakoski ja Janne Löytänä ovat puhuneet asiakkaan aikakauden alkamisesta jo useamman vuoden. He ovat korostaneet, että asiakaskokemus täytyy tuoda yrityksen strategian ytimeen. Lisäksi he ovat puhuneet asiakaskokemuksen mittaamisen muutoksesta....